Menu

Med dvema ognjema – Rupnikova linija in Alpski zid

Žiri so miren kraj, varno skrit v svoji dolini »na koncu sveta«. A ni bilo zmeraj tako. Med obema vojnama je bil to kraj ob državni meji. Razmere ob njej pa so se v letih pred izbruhom druge svetovne vojne vse bolj zaostrovale in obe državi sta začeli z gradnjo obrambnih linij. Italijanska se je imenovala Vallo Alpino (Alpski zid), Kraljevina Jugoslavija pa se je nanjo odzvala s še bolj utrjeno Rupnikovo linijo, tako imenovano pozneje po generalu Leonu Rupniku, načelniku štaba utrjevanja. Na žirovskem odseku so Italijani zgradili več v zemljo vkopanih vojašnic (»kavern«), že od prej pa so bile tu finančne stražnice in manjše kasarne. Jugoslovanska vojska je poleg cele množice bunkerjev (»bojni bloki«) gradila tri podzemne utrdbe, ki so sodile med največje vzdolž celotne rapalske meje. Največja utrdba Rupnikove linije sploh bi bila pod Vrhom Svetih Treh Kraljev, a so jo šele začeli graditi in je ostala torzo. Njeni sestri na Golem in Žirovskem vrhu pa sta bili skoraj dokončani. Predlagamo, da si po obisku Muzeja Žiri na terenu ogledate še bližnje vojaške objekte. Pozdravljeni, ljubitelji utrdb!