Menu

Zgodbe Muzeja Žiri

Splošno znano je, da je bilo čevljarstvo glavna gospodarska dejavnost Žirovcev v 20. stoletju. Manj znano oziroma neznano pa je, kdo so bili začetniki čevljarstva. V loškem urbarju iz leta 1501 je vpisan neki Petter Schuestar, za katerega po priimku sodimo, da je bil čevljar. Večje število čevljarjev in drugih obrtnikov po vaseh v stoletjih pred 1800 sploh ni bilo mogoče, ker tega niso dovolili loški cehi. 

Ste že slišali za bajeslovnega Lintverna, v vodi živečega zmaja? Svojega in bolj znanega imata tudi Ljubljana in Celovec ter verjetno še kdo, ampak žirovski trdi, da je nekaj posebnega: »Kraljestvo moje je grozota, hu, jaz sem zadnji Lintvern slovenskega rodu.« Tako se pohvali žirovski zmaj, ki zaklet in ujet globoko pod Žirkom čaka na trenutek, ko bo mogel spet na plan ustrahovati vrle Žirovce.

Žiri so poleg Idrije in Železnikov eno od treh središč klekljanja na Slovenskem. Klekljanje je bilo od preloma 19. v 20. stoletje pa vse do let okrog 1970, ko so bile že skoraj vse Žirovke zaposlene v Alpini in drugih podjetjih, eden od glavnih virov zaslužka za naše žene in dekleta. 

Žiri so miren kraj, varno skrit v svoji dolini »na koncu sveta«. A ni bilo zmeraj tako. Med obema vojnama je bil to kraj ob državni meji. Razmere ob njej pa so se v letih pred izbruhom druge svetovne vojne vse bolj zaostrovale in obe državi sta začeli z gradnjo obrambnih linij.