Menu

Visoška kronika – Tavčarjev dvorec

Malo je po svetu krajev in domov, ki so povzdignjeni v visoko literaturo. Visoška domačija v Poljanski dolini je tak primer, ponaša se z romanom Visoška kronika. Leta 1919 ga je objavil pisatelj Ivan Tavčar, ki je Visoko kupil leta 1895. Visoko se prvič omenja že v loškem urbarju iz leta 1291, ko so bile tu tri hube. Leta 1651 jih je odkupil Filip Kalan (1628–1703). Odtlej je na tem posestvu gospodarilo enajst lastnikov njegovega rodu. Kmečki dvorec v sedanji zasnovi je v 19. stoletju dogradil Janez Kalan, zadnja gospodarica iz tega rodu pa je bila Ana Kalan, por. Hafner. Tavčar je posestvo uredil po svojih potrebah, omislil si je celo igrišče za tenis, za zadnje počivališče pa grobnico pod gozdom nad domačijo. Zaradi tragičnega konca Kalanovega in Tavčarjevega rodu – oba sta se sklenila s samomorom – in zaradi zapuščenosti dvorca v zadnjih desetletjih so nekateri že špekulirali, da je zaklet. Občina Gorenja vas - Poljane, ki je zdaj lastnica dvorca, pa si pod vodstvom župana Milana Čadeža prizadeva, da bi mu vdahnila novo življenje in v tem vse bolj tudi uspeva.