Menu

Muzej Železniki

Selška dolina – kjer si svoje sreče kovač

Muzej Železniki (Javni zavod Ratitovec) se nahaja v starem delu Železnikov, v dvonadstropni fužinarski hiši iz prve polovice 17. stoletja, v Plavčevi hiši. V prostorih muzeja je tudi turistično informacijski center s prodajno galerijo, kjer lahko kupite čipke iz Železnikov in druge lokalne rokodelske izdelke.

V pritličju muzeja je železarski oddelek. Prikazana je skoraj 600-letna zgodovina železarstva, od kopanja železove rude, transporta in taljenja do predelave surovega železa v fužini v polizdelke in izdelave končnih izdelkov v kovačnici ali vigenjcu. Predelovalna obrata, fužina in vigenjc, sta prikazana z delujočima maketama.

V prvem nadstropju je lesarski oddelek, ki prikazuje dejavnosti in obrti, ki so se razvijale kot železarstvu spremljajoče dejavnosti. Zbirke sodarstvo, kuhanje oglja, žagarstvo ter izdelava kritine iz skrilja so prav tako popestrene z originalnimi orodji in maketami.

Zbirke v drugem nadstropju prikazujejo splošnejšo zgodovino kraja: pričetek in razvoj čipkarstva, različnih društev, NOB v Selški dolini, prehod železarstva v kovinarsko industrijo in nekatere rojake.

Na trgu pred muzejem si lahko ogledate plavž, peč za taljenje železove rude, edini ohranjen objekt iz časa železarstva v kraju, pomemben slovenski tehniški spomenik.